Циклові комісії

 У розвитку професійно-педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання та викладачів значну роль відіграють методичні комісії, метою яких є забезпечення пошуку ефективних шляхів і форм сумісної діяльності роботи викладачів спеціальних дисциплін і майстрів виробничого навчання. Основними напрямами діяльності методичних комісій є наступне:

а) розробка навчально-методичної документації:

  • обговорення робочих навчальних програм з виробничого навчання та виробничих практик, програм передвипускних практик з внесеними змінами та доповненнями;
  • обговорення переліку навчально-виробничих робіт, змісту видів робіт з кожної теми переліку;
  • обговорення комплексних видів робіт для кожного кваліфікаційного рівня з професій;
  • обговорення змісту паспорта комплексно-методичного забезпечення з професій;
  • обговорення видів робіт, які виносяться на підсумкову та державну атестацію з основної та суміжних професій тощо;

б) організація навчально-виробничого процесу. Цей напрям методичної роботи забезпечує:

  • обговорення питань, пов'язаних з організацією формування початкових навичок учнів у навчальних кабінетах та майстернях, простих комплексних видів робіт, лабораторно-практичних тощо;
  • обговорення методичних підходів до запровадження в навчально-виробничий процес активних форм навчання;
  • обмін досвідом зі застосуванням різних методів на уроках теоретичного та виробничого навчання;
  • обговорення переліку та змісту навчально-виробничої випускної документації;
  • обговорення методичних рекомендацій і розробок уроків теоретичного та виробничого навчання;

в) підвищення ефективності навчально-виробничого процесу:

  • аналіз якості навчальних досягнень учнів з теоретичного навчання, з виробничого навчання і виробничої практики;
  • забезпечення навчально-виробничого процесу сучасними дидактичними засобами навчання;

г) підвищення професійно-педагогічного рівня:

  • організація взаємовідвідування уроків викладачами та майстрами виробничого навчання уроків спеціальних дисциплін та уроків виробничого навчання у своїх колег;
  • підготовка і проведення відкритих уроків;
  • організація обміну передовим виробничим досвідом;
  • участь у роботі шкіл передового досвіду;
  • участь у роботі творчих груп та експериментальних майстерень.

Водночас, значна увага в роботі методичних комісій надається встановленню та здійсненню міжпредметних зв'язків, насамперед, зв'язку теоретичного навчання з виробничим. Не менш важливими в роботі методичних комісій є проблеми, пов'язані з визначенням шляхів ліквідації та попередження прогалин у навчанні; визначення шляхів і методів розвитку логічного мислення тих, хто навчається; удосконалення способів закріплення та поглиблення знань й умінь; здійснення постійного контролю за навчально-виробничим процесом у цілому.

Немає коментарів:

Дописати коментар